Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

 Ở gà gen A quy định mào hình hạt đậu, gen B quy định mào ho

 Ở gà gen A quy định mào hình hạt đậu, gen B quy định mào ho

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Ở gà gen A quy định mào hình hạt đậu, gen B quy định mào hoa hồng. Sự tương tác giữa A và B cho mào hạt đào; giữa a và b cho mào hình lá. Cho các phép lai sau đây: (1) AABb x aaBb; (2) AaBb x AaBb; (3) AaBb x aabb; (4) Aabb x aaBb; (5) AABb x aabb. Các phép lai cho tỷ lệ gen và tỉ lệ kiểu hình giống nhau là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phép lai cho tỉ lệ kiểu gen và tỉ lệ kiểu hình giống nhau là : 3, 4 = 1: 1 : 1 : 1

Phép lai 5 cho tỉ lệ kiểu hình và kiểu gen là 1:1 

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn