Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở gà, gen quy định màu sắc lông nằm trên vùng không tương đồ

Ở gà, gen quy định màu sắc lông nằm trên vùng không tương đồ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở gà, gen quy định màu sắc lông nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X có hai alen, alen A quy định lông vằn trội hoàn toàn so với alen a quy định lông không vằn. Gen quy định chiều cao chân nằm trên nhiễm sắc thể thường có 2 alen, alen B quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định chân thấp. Cho gà trống lông vằn, chân thấp thuần chủng giao phối với gà mái lông không vằn, chân cao thuần chủng thu được F1. Cho F1 giao phối với nhau để tạo ra F2. Dự đoán nào sau đây về kiểu hình ở F2 là đúng?

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Ở gà, XX là con trống, XY là con mái.

P: ♂XAXA bb x ♀XaY BB

F1: XAXa Bb , XAY Bb.

F2: (1XAXA : 1XAXa : 1XAY : 1XaY)(3B-:1bb).

- A sai: XAX- bb = 1/2 x 1/4 = 1/8 ≠ XaY B- = 1/4 x 3/4 = 3/16.

- B sai: XAX- bb = 1/2 x 1/4 = 1/8 ≠ XAY B- = 1/4 x 3/4 = 3/16.

- C sai: con lông không vằn, chân cao đều là gà mái.

- D đúng: XAY bb = XaY bb = 1/4 x 1/4 = 1/16.

=> Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn