Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở loài lưỡng bội, để cho các alen phân li đồng đều về các gi

Ở loài lưỡng bội, để cho các alen phân li đồng đều về các gi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở loài lưỡng bội, để cho các alen phân li đồng đều về các giao tử, 50% giao tử chứa alen này, 50% giao tử chứa alen kia thì cần có điều kiện gì?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Để quá trình giảm phân diễn ra bình thường thì cần quá trình giảm phân xảy ra bình thường

Đáp án D 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn