Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở lúa 2n=24, do đột biến một số thể đột biến có số lượng NST

Ở lúa 2n=24, do đột biến một số thể đột biến có số lượng NST

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở lúa 2n=24, do đột biến một số thể đột biến có số lượng NST thay đổi. Dạng đột biến nào sau đây không phải là đột biến lệch bội?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Dạng đột biến không phải là lệch bội là 2n = 48. Đây là đột biến đa bội

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn