Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở mặt chất ℓỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 18 cm, dao

Ở mặt chất ℓỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 18 cm, dao

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở mặt chất ℓỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình ℓà uA = uB =acos50πt (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng ở mặt chất ℓỏng ℓà 50 cm/s. Gọi O ℓà trung điểm của AB, điểm M ở mặt chất ℓỏng nằm trên đường trung trực của AB và gần O nhất sao cho phần tử chất ℓỏng tại M dao động cùng pha với phần tử chất ℓỏng tại O. Khoảng cách MO ℓà

 

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn