Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợ

Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình ({u_A} = {u_B} = 6cos left( {10pi t} right),left( {cm} right)) (t tính bằng s), vận tốc truyền sóng (v = 3m/s). Cố định nguồn A và tịnh tiến nguồn B (ra xa A) trên đường thẳng qua AB một đoạn 10cm thì tại vị trí trung điểm O ban đầu của đoạn AB sẽ dao động với biên độ là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức tính biên độ giao thoa sóng ({A_O} = 2aleft| {cosleft( {pi dfrac{{{d_2}' - {d_1}'}}{lambda }} right)} right|)

Giải chi tiết:

+ Khi chưa tịnh tiến nguồn, ta có ({d_1} - {d_2} = 0)

+ Khi tịnh tiến nguồn B một đoạn (10cm)

( Rightarrow left{ begin{array}{l}{d_1}' = {d_1}\{d_2}' = {d_2} + 10end{array} right. Rightarrow {d_2}' - {d_1}' = 10cm)

Biên độ của điểm O:

({A_O} = 12left| {cosleft( {pi dfrac{{{d_2}' - {d_1}'}}{lambda }} right)} right| = 12left| {cosleft( {pi dfrac{{10}}{{60}}} right)} right| = 6sqrt 3 cm)

Chọn D.

Ý kiến của bạn