Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở môi trường khô hạn, một số loài thú có thể tồn tại mà khôn

Ở môi trường khô hạn, một số loài thú có thể tồn tại mà khôn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở môi trường khô hạn, một số loài thú có thể tồn tại mà không cần uống nước, đó là do:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các loài thú ấy thu nhận nước từ thức ăn và nước tạo ra từ quá trình chuyển hóa.

Ví dụ lạc đà thu nước từ cỏ chúng ăn và dự trữ lại

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn