Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở một cơ thể sinh vật, xét sự di truyền của 3 cặp gen chi ph

Ở một cơ thể sinh vật, xét sự di truyền của 3 cặp gen chi ph

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một cơ thể sinh vật, xét sự di truyền của 3 cặp gen chi phối 3 cặp tính trạng, mỗi cặp gen trội hoàn toàn, không có đột biến xảy ra trong quá trình di truyền của mình. Xét các phép lai SAU:

(1)  frac{Ab}{ab} Dd x  frac{aB}{ab}dd   (2) frac{Ab}{ab}Dd x  frac{aB}{ab} DD           (3) frac{AB}{ab}DD X frac{Ab}{ab}dd

(4)  frac{aB}{ab}Dd x frac{Ab}{Ab} Dd (5) frac{Ab}{ab}Dd x frac{aB}{ab}Dd          (6)frac{Ab}{aB} Dd Xfrac{Ab}{aB} Dd

Có bao nhiêu phép tạo ra nhiều lớp kiểu hình nhất?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

1 cho số loại kiểu hình là 4 x 2 = 8

2 cho số loại kiểu hình là 2 x 1 = 2

3 cho số loại kiểu hình là 4 x 1 = 4

4 cho số loại kiểu hình là 2 x 2 = 4

5 cho số loại kiểu hình là 4 x 2 = 8

6 cho số loại kiểu hình là 3 x 2 = 6

Vậy có 2 phép lai cho nhiều lớp kiểu hình nhất là 1 và 5

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn