Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở một gen xảy ra đột biến thay thế một cặp nuclêôtit này bằn

Ở một gen xảy ra đột biến thay thế một cặp nuclêôtit này bằn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một gen xảy ra đột biến thay thế một cặp nuclêôtit này bằng một cặp nuclêôtit khác ở vùng mã hoá nhưng số lượng và trình tự axit amin trong chuỗi pôlipeptit vẫn không thay đổi. Giải thích nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Khi thay thế 1 cặp nu này bằng 1 cặp nu khác mà số lượng và trình tự aa không thay đổi là do có nhiều bộ ba cùng mã hóa cho một aa.

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn