Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở một loài cá nhỏ, gen A quy định cơ thể có màu nâu nhạt nằm

Ở một loài cá nhỏ, gen A quy định cơ thể có màu nâu nhạt nằm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài cá nhỏ, gen A quy định cơ thể có màu nâu nhạt nằm trên nhiễm sắc thể thường trội hoàn toàn so với alen a quy định màu đốm trắng. Một quần thể của loài này sống trong hồ nước có nền cát màu nâu có thành phần kiểu gen là 0,64AA + 0,32Aa + 0,04aa. Một  công ty xây dựng rải một lớp sỏi xuống hồ, làm mặt hồ trở nên có nền đốm trắng. Từ khi đáy hồ được rải sỏi, xu hướng biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể ở các thế hệ cá con tiếp theo được mô tả rút gọn bằng sơ đồ nào sau đây?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Từ khi được rải sỏi thì chọn lọc tự nhiên tác động lên quần thể theo hướng chống lại alen trội. Khi chọn lọc chống lại một alen nào đó thì tần số alen đó giảm dần. Tuy nhiên, do các cá thể ngẫu phối nên cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ con non vẫn tuân theo công thức của định luật Hacđi – Vanbec.

Phương án B: Tần số alen A giảm dần từ 0,8A → 0,7A → 0,6A và các thế hệ con non đang cân bằng di truyền.

=> Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn