Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở một loài chim, tính trạng chiều dài chân do một cặp gen qu

Ở một loài chim, tính trạng chiều dài chân do một cặp gen qu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài chim, tính trạng chiều dài chân do một cặp gen quy định trội lặn hoàn toàn. Tính trạng màu sắc mắt do hai cặp gen phân ly độc lập cùng quy định. Cho con cái nhân ngắn, mắt đen thuần chủng cùng lai với con đực chân dài mắt đỏ thuần chủng thu được F1 toàn con chân dài, mắt đỏ. Người ta lấy toàn bộ F1 ngẫu phối với nhau thu được F2 có kiểu hình phân ly theo tỷ lệ sau: 29,5% con đực cánh dài, mắt đỏ; 8% con đực chân dài, mắt đen; 8% con đực chân ngắn, mắt đỏ; 4,5% con đực chân ngắn, mắt đen; 14,75% con cái chân dài, mắt đỏ; 22,75 con cái chân dài, mắt đen; 4% con cái chân ngắn, mắt đỏ; 8,5% con cái chân ngắn, mắt đen. Biết quá trình giảm phân đực và cái ngang nhau.

Cho các nhận định sau:

(1) Con cái F1 có kiểu gen frac{AB}{ab}X^{D}X^{d} với tần số hoán vị gen 40%.

(2) Con cái F2 có 20 kiểu gen khác nhau.

(3) Trong tổng F2, tỷ lệ con đực di hợp tử ba cặp gen chiếm 5,5%.

(4) Người ta lấy ra 4 con chân ngắn , mắt đỏ ở F2, xác suất lấy đúng 2 con đực thuần chủng là 0,588%.

Số nhận định không đúng là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Ở chim: con cái (XY); con đực (XX).

- Xét tính trạng chiều dài chân ở F2:

+ F2: Dài/ngắn = 3/1 → F1: Aa  x  Aa  (A – dài, a – ngắn).

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn