Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở một loài có bộ NST 2n = 24. Một thể đột biến mà cơ thể có

Ở một loài có bộ NST 2n = 24. Một thể đột biến mà cơ thể có

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài có bộ NST 2n = 24. Một thể đột biến mà cơ thể có một số tế bào có 25 NST, một số tế bào có 23 NST, các tế bào còn lại có 24 NST. Đây là dạng đột biến


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

1 thể đột biến, cơ thể gồm có :

   Một số tế bào 25 NST (2n+1)

   Một số tế bào 23 NS (2n-1)

Các tế bào còn lại bình thường : 24 NST

Đây là dạng đột biến  lệch bội ( thể khảm ) , được phát sinh trong nguyên phân

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn