Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở một loài động vật, biết alen A trội hoàn toàn so với alen

Ở một loài động vật, biết alen A trội hoàn toàn so với alen

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài động vật, biết alen A trội hoàn toàn so với alen a, alen B trội hoàn toàn so với alen b, alen D trội hoàn toàn so với alen d. Phép lai AaBbDd x AaBbDd cho số loại kiểu gen và kiểu hình ở đời con là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Số loại kiểu gen: 3x3x3= 27

Số loại KH: 2x2x2= 8

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn