Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở một loài động vật có bộ NST 2n = 4, giả sử một cơ thể đực

Ở một loài động vật có bộ NST 2n = 4, giả sử một cơ thể đực

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài động vật có bộ NST 2n = 4, giả sử một cơ thể đực của loài này có bộ NST được kí hiệu là AaBb (A, B là NST của bố; a, b là NST của mẹ). Có 200 tế bào sinh tinh của cơ thể trên đi vào giảm phân bình thường hình thành giao tử, trong đó:- 20% tế bào sinh tinh có xảy ra trao đổi chéo tại 1 điểm ở cặp Aa, còn cặp Bb thì không xảy ra trao đổi chéo.- 30% tế bào sinh tinh có xảy ra trao đổi chéo tại 1 điểm ở cặp Bb, còn cặp Aa thì không xảy ra trao đổi chéo.- Các tế bào còn lại đều có hiện tượng xảy ra trao đổi chéo tại 1 điểm ở cả 2 cặp NST Aa, Bb.(Biết quá trình trao đổi chéo chỉ xảy ra ở 2/4 sợi crômatit khác nguồn trong cặp tương đồng)Số tế bào tinh trùng được tạo ra trong quá trình giảm phân nói trên chứa hoàn toàn NST của mẹ (không mang đoạn trao đổi chéo của bố) là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(+)20% số tế bào có xảy ra trao đổi chéo tại 1 điểm ở cặp Aa, còn cặp Bb là 40 tế bàoCặp Bb không có TĐC cho ra 1/2 số giao tử mang NST của mẹCặp Aa có TĐC cho ra 1/4 số giao tử mang NST của mẹ Số giao tử mang NST của mẹ là= 1/2*1/4*40*4=20 tinh trùng (1)

(+) Làm tương tự với trường hợp: 30% tế bào sinh tinh có xảy ra trao đổi chéo tại 1 điểm ở cặp Bb, còn cặp Aa thì không xảy ra trao đổi chéo.Ta có số giao tử mang NST của mẹ là = 1/2*1/4*60*4=30 tinh trùng (2)

(+) Còn lại 50% (100 tế báoinh tinh) có hiện tượng xảy ra trao đổi chéo tại 1 điểm ở cả 2 cặp NST Aa, Bb. Cặp Aa và Bb đều cho 1/4 số giao tử mang NST của mẹTa có số giao tử mang NST của mẹ là= 1/4 *1/4*100*4= 25 tinh trùng (3)

Từ (1), (2), (3) ta có số tinh trùng chỉ mang NST của mẹ là= 20+30+25= 75

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn