Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở một loài động vật, có một đột biến khi biểu hiện sẽ gây ch

Ở một loài động vật, có một đột biến khi biểu hiện sẽ gây ch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài động vật, có một đột biến khi biểu hiện sẽ gây chết. Trường hợp nào sau đây đột biến sẽ bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ hoàn toàn ra khỏi quần thể?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đột biến sẽ bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ hoàn toàn ra khỏi quần thể là đột biến gen trội và biểu hiện trước tuổi sinh sản

Vì ở gen trội sẽ được biểu hiện ra kiểu hình kể cả ở dạng dị hợp tử và biểu hiện trước tuổi sinh sản khiến cho chúng không thể tạo ra thế hệ sau, không di truyền lại gen đột biến

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn