Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở một loài động vật giao phối, xét phép lai giữa đực AaBb <i

Ở một loài động vật giao phối, xét phép lai giữa đực AaBb <i

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài động vật giao phối, xét phép lai giữa đực AaBb frac{DE}{de}x cái AaBbfrac{De}{de}. Giả sử trong quá trình giảm phân của cơ thể đực, ở một số tế bào, cặp NST mang cặp gen Bb không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác vẫn diễn ra bình thường; cơ thể cái giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các loại giao tử đực và cái trong thụ tinh có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại hợp tử thừa NST?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Aa x Aa cho đời con 3 loại KG

DE/de x De/DE cho đời con 7 loại KG

Bb x Bb

  Cơ thể đực :

-   1 số tế bào Bb không phân li giảm phân I cho giao tử Bb, 0

-   Các tế bào khác giảm phân bình thường cho B, b

Cơ thể cái giảm phân bình thường cho B, b

Đời con có 2 loại KG thừa NST : BBb, Bbb

Vậy số loại hợp tử thừa NST là 3 x 7 x 2 = 42  hợp tử

Đáp án D 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn