Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở một loài động vật, khi cho các con đực X

Ở một loài động vật, khi cho các con đực X

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài động vật, khi cho các con đực XY có mắt trắng giao phối với các con cái mắt đỏ được F1 đồng loạt mắt đỏ. Cho các cá thể mắt đỏ giao phối tự do, đời F2 thu được: 18,75% con đực mắt đỏ : 25% con đực mắt vàng : 6,25% con đực mắt trắng : 37,5% con cái mắt đỏ: 12,5% con cái mắt vàng.

Nếu cho các con đực và con cái mắt vàng ở F2 giao phối với nhau thì theo lý thuyết, tỉ lệ các con đực mắt đỏ thu được ở đời con là bao nhiêu?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các con đực mắt trắng x các con cái mắt đỏ

F1 : 100% mắt đỏ

Mắt đỏ tự giao phối

F2 :    đực : 3/16 đỏ : 4/16 vàng : 1/16 trắng

          Cái : 6/16 mắt đỏ : 2/16 mắt vàng

Do F2 có 16 tổ hợp lai

→ F1 cho 4 tổ hợp giao tử

→ F1 dị hợp 2 cặp gen nằm trên 2 cặp NST

Mà tính trạng đời con ở 2 giới là không giống nhau

→ có 1 cặp gen nằm trên NST giới tính

F1 : AaXBXb          x        AaXBY

F2 :    ♂ : 3A-XBY  : 3A-XbY  : 1aaXBY  : 1aaXB

          ♀ : 6A-XBX- : 2aaXBX-

Vậy ta có tính trạng do 2 cặp gen tương tác bổ sung

A-B- = đỏ             A-bb = aaB- = vàng                 aabb = trắng

Đực mắt vàng F2 : ¼ AAXbY : 2/4 AaXbY  : ¼ aaXBY

          Giao tử :      AY = 2/8              aY =2/8              

AXb = 2/8             aXb = 1/8    aXB = 1/8   

Cái mắt vàng F2 :  ½ aaXBXB : ½ aaXBXb

          Giao tử :      aXB = ¾                aXb = 1/4

Đực mắt đỏ ở đời con (AaXBY )có tỉ lệ là : 2/8 x ¾ = 3/16

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn