Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở một loài động vật, màu lông do các alen thuộc 1 locut gen

Ở một loài động vật, màu lông do các alen thuộc 1 locut gen

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài động vật, màu lông do các alen thuộc 1 locut gen quy định. Người ta đã thực hiện 4 phép lai và thu được kết quả như sau:

Các kết luận sau:

(1)    Thứ tự các alen từ trội đến lặn là: nâu→ đốm→ xám→ vàng.

(2)    Tỉ lệ kiểu gen ở F1 ở phép lai (1) là 1 : 1.

(3)    Nếu cho các con đực và cái F1 ở phép lai (1) giao phối với nhau, theo lý thuyết, tỉ lệ kiểu gen ở F2 phân li theo tỉ lệ 1 : 2 : 1.

(4)    Nếu cho các con đưc và cái F1 ở phép lai (3) giao phối với nhau, theo lý thuyết F2 phân li theo tỉ lệ kiểu hình : 7 nâu : 5 đốm : 4 vàng.

Trong các kết luận trên, có mấy kết luận đúng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Màu lông do các alen thuộc 1 locut qui định

Nâu x Đốm cho : 1 Đốm : 2 Nâu : 1 Vàng

=> Nâu là trội so với Đốm và Vàng

Đốm x Xám cho : 100% Đốm

=> Đốm là trội so với Xám

Nâu x Vàng cho : 1 Nâu : 1 Xám

=> Nâu và xám là trội so Vàng

Vậy thứ tự các alen từ trội đến lặn là: nâu→ đốm→ xám→ vàng

Đặt các alen theo thứ tự trên là : a1 >> a2 >> a3 >> a4

Phép lai 1 : a1a4 x a1a4 → F1 : 1a1a1 : 2 a1a4 : 1a4a4

    Tỉ lệ KG F1 phép lai 1 là : 1 :2 :1

F1 phép lai 1 x F1 phép lai 1

    F2 có KG giống F1 : 1 :2 :1

Phép lai 3 : a1a4  x  a2a4 → F1 : 1a1a2 : 1 a1a4 : 1 a2a4 : 1 a4a4

    F1 phép lai 3 x F1 phép lai 3

    F2 : a4a4 =  x

          a2- =  x  +  x  x 2 =

          a1- = 

    F2 : 7 nâu : 5 đốm : 4 vàng

Vậy các phát biểu đúng là : (1) (3) (4)

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn