Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở một loài động vật, màu lông được quy định bởi 2 cặp gen kh

Ở một loài động vật, màu lông được quy định bởi 2 cặp gen kh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài động vật, màu lông được quy định bởi 2 cặp gen không alen A,a và B,b phân li độc lập, tác động qua lại theo sơ đồ sau:

          

Giao phối 2 cá thể thuần chủng khác nhau lông đen và lông trắng thu được F1 toàn cá thể lông xám. Cho F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau, tỉ lệ kiểu hình thu được ở F2 là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Hai gen  không alen tương tác với nhau quy định màu sắc lông

A-B – xám

A-bb – màu đen

aaBb = aabb = không màu

Lông đen x Lông  trắng => Lông xám

AAbb x aaBB => AaBb

F1 giao phối ngẫu nhiên

AaBb x AaBb => 9 A-B- : 3 A-bb : 3 aaB- : 1 aabb

                          9 lông xám : 3 lông đen :  4 lông trắng.

Đáp án B 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn