Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở một loài động vật, tính trạng màu lông chỉ có hai dạng là

Ở một loài động vật, tính trạng màu lông chỉ có hai dạng là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài động vật, tính trạng màu lông chỉ có hai dạng là lông nâu và lông trắng. Trong đó, kiểu gen AA quy định lông nâu, kiểu gen aa quy định lông trắng. Cho con đực thuần chủng lông nâu giao phối với con cái thuần chủng lông trắng được F1. Cho F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau được F2 có số con lông nâu chiếm frac{3}{4}ở giới đực và frac{1}{4} ở giới cái . Khẳng định nào sau đây là đúng ?

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Pt/c : đực nâu x cái trắng

F1

F1 x F1

F2 : Giới đực :  nâu

      Giới cái :  nâu

-          Giả sử gen nằm trên NST giới tính X vùng không tương đồng Y

XY là đực, XX là cái :

Pt/c : XDY x XdXd

F1 : XDXd : XdY

F2 : XDXd : XdXd  : XDY XdY

Khác với tỉ lệ đề bài

Tương tự với XX là đực, XY là cái

Cả 2 trường hợp đều loại vì tỉ lệ ở F2 đề bài là 1:4 , 3:4 còn tỉ lệ các phép lai trên là 1:2

=>  Vậy gen không  nằm trên X

Nhưng sự biểu hiện kiểu hình ở 2 giới là khác nhau

=>  Chỉ còn khả năng tính trạng nằm trên NST thường nhưng sự biểu hiện kiểu hình bị giới tính chi phối

P : DD x dd

F1 : Dd

F2 : 1DD : 2Dd : 1dd

Cụ thể : DD nâu, dd trắng

            Dd biểu hiện nâu ở giới đực và trắng ở giới cái

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn