Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở một loài hoa có 3 gen phân ly độc lập cùng kiểm soát sự hì

Ở một loài hoa có 3 gen phân ly độc lập cùng kiểm soát sự hì

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài hoa có 3 gen phân ly độc lập cùng kiểm soát sự hình thành sắc tố đỏ là k+,l+,m+. Ba gen này hoạt động trong con đường sinh hóa như sau:Các alen đột biến cho chức năng khác thường của các alen trên k,l,m mà mỗi alen là lặn so với alen dại của nó. Một cây hoa đỏ đồng hợp về cả 3 alen dại được lai với một cây không màu đồng hợp cả về 3 alen đột biến lặn. Tất cả các cây F1 có hoa màu đỏ. Sau đó cho cây F1 giao phấn với nhau để tạo F2.Cho các nhận xét sau:

(1) Kiểu hình vàng cam ở F2 phải có kiểu gen k+_l+_mm

(2) Tỷ lệ hoa màu vàng cam ở F2 là 9/64

(3) Các cây hoa đỏ ở F2 có kiểu gen k+_l+_m+_

(4) Tỷ lệ cây hoa đỏ ở F2 là 27/64

(5) Tỷ lệ cây có hoa không màu ở F2 là 28/64

(6) Cơ thể F1 dị hợp 3 cặp gen.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ta có P: k+k+l+l+m+m+ x kkllmm => F1: k+kl+lm+m ( dị hợp về 3cặp gen) => (6) đúng

Cho F1 giao phấn: k+kl+lm+m x k+kl+lm+m

Xét các kết luận: 

(1) cây vàng cam ở F2 có kiểu gen: k+_l+_mm => (1) đúng

(2) tỷ lệ cây có hoa vàng cam ở F2: => (2) đúng

(3) các cây hoa đỏ ở F2 phải mang ít nhất loại 3 alen dại => cây hoa đỏ có kiểu gen: k+_l+_m+_ => (3) đúng.

(4) Tỷ lệ cây hoa đỏ ở F2 là: => (4) đúng

(5) Tỷ lệ cây không màu ở F2 là: 1- tỷ lệ cây hoa có màu = => (5) đúng

Vậy có tất cả 6 ý đúng

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn