Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở một loài lưỡng bội, alen A quy định lông

Ở một loài lưỡng bội, alen A quy định lông

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài lưỡng bội, alen A quy định lông màu đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định lông màu đen. Cho 2 cá thể (P) giao phối với nhau được F1 , các cá thể F1 giao phối tự do được F2 . Hai cá thể (P) có kiểu gen nào sau đây để F1 , F2 có tỉ lệ kiểu hình 1: 1 (Biết rằng không xét đến tính trạng giới tính).


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Hai cá thể có kiểu gen để F1, F2 đều có tỉ lệ kiểu hình là 1 : 1 là : 

do không xét tới giới tính nên loại B và C

đáp án đúng là D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn