Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở một loài, NST số I có trình tự sắp xếp các gen: ABCDEGH. S

Ở một loài, NST số I có trình tự sắp xếp các gen: ABCDEGH. S

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài, NST số I có trình tự sắp xếp các gen: ABCDEGH. Sau khi bị đột biến, NST  này có cấu trúc ABCDEGHK. Dạng đột biến này


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đột biến chuyển đoạn dùng để chuyển gen

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn