Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

ở một loài thú, gen quy định màu mắt nằm trên vùng không tươ

ở một loài thú, gen quy định màu mắt nằm trên vùng không tươ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

ở một loài thú, gen quy định màu mắt nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X có hai alen: alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Giả sử một quần thể ở thế hệ xuất phát (P) có 5 kiểu gen với tần số bằng nhau. Cho các cá thể P giao phối ngẫu nhiên với nhau thu được F1. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở F1 là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

P: (0,2XAXA : 0,2XAXa : 0,2XaXa) x (0,2XAY : 0,2XaY).

(0,5XA : 0,5Xa) x (0,25XA : 0,25Xa : 0,5Y)

=> F1: 0,25XAY : 0,25XaY : 0,125XaXa : 0,375XAX-

=> kiểu hình: 0,625A- : 0,375aa.

Chọn D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn