Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở một loài thú, Xét một gen có 2 alen A và

Ở một loài thú, Xét một gen có 2 alen A và

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài thú, Xét một gen có 2 alen A và a nằm trên NST giới tính X. Biết rằng quần thể khởi đầu có tỉ lệ các kiểu gen là 0,7XAY : 0,3 XaY ở giới đực và 0,4 XAXA: 0,4 XAXa : 0,2 XaXa giới cái. Tần số XA và Xa trong giới đực của quần thể sau một thế hệ ngẫu phối lần lượt là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Sau 1 thế hệ ngẫu phối : (0,7XAY : 0,3 XaY)        x (0,4 XAXA: 0,4 XAXa : 0,2 XaXa)

Giới đực : 0,6 XAY : 0,4 XaY = tần số alen của giới cái thế hệ đầu

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn