Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở một loài thực vật, alen A (quả đỏ) trội hoàn toàn so với a

Ở một loài thực vật, alen A (quả đỏ) trội hoàn toàn so với a

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài thực vật, alen A (quả đỏ) trội hoàn toàn so với alen a (quả vàng).

Xét phép lai giữa cây tứ bội có kiểu gen AAaa với cây tứ bội có kiểu gen aaaa được F1. Cho biết các cây tứ bội giảm phân đều tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Theo lí thuyết, F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ta có :

AAaa →1 AA : 4 Aa : 1 aa

aaaa →aa

AAaa × aaaa → 1 AAaa : 4 Aaaa : 1 aaaa

ð  5 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng.

ð  Đáp án B 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn