Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở một loài thực vật, alen Aquy định quả đỏ trội hoàn toàn so

Ở một loài thực vật, alen Aquy định quả đỏ trội hoàn toàn so

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài thực vật, alen Aquy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng, alen B quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chua. Biết rằng không có đột biến mới và các cây tứ bội giảm phân bình thường cho các giao tử 2n có khả năng thụ phấn, cây tứ bội có kiểu gen AAaaBbbb tự thụ phấn. Theo lí thuyết, tỷ lệ phân li kiểu hình ở đời con là :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Cây tứ bội có kiểu gen AAaaBbbb tự thụ phấn

AAaa cho giao tử : 1AA : 4Aa : 1aa

Đời con có kiểu hình : 35A- : 1aaaa 35 :1

Bbbb cho giao tử : 1 Bb : 1bb

Đời con có kiểu hình : 3B- : 1bbbb ó 3:1

Vậy đời con của cây trên có kiểu hình : (35:1).(3:1) = 105 : 35 :3 :1

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn