Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở một loài thực vật, biết alen A qui định quả đỏ trội hoàn t

Ở một loài thực vật, biết alen A qui định quả đỏ trội hoàn t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài thực vật, biết alen A qui định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a qui định quả vàng. Cho các phép lai giữa các cây tứ bội sau: AAaa x Aaaa thu được F1 gồm 2400 quả. Biết các cây tứ bội giảm phân chỉ cho các loại giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Theo lí thuyết, số quả đỏ mang kiểu gen dị hợp ở F1 là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Số quả vàng (aaaa) = 1/6aa x 1/2aa x 2400= 200 quả

=> số quả đỏ dị hợp là: 2400-200=2200

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn