Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở một loài thực vật, bộ nhiễm sắc thể 2n = 18. Có thể dự đoá

Ở một loài thực vật, bộ nhiễm sắc thể 2n = 18. Có thể dự đoá

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài thực vật, bộ nhiễm sắc thể 2n = 18. Có thể dự đoán số lượng nhiễm sắc thể đơn trong một tế bào của thể ba đang ở kì sau của quá trình nguyên phân là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Thể ba 2n +1= 19

Kì sau nguyên phân, các NST phân li nhưng tế bào chưa phân chia

Vậy số lượng NST có trong tế bào là 19 x 2 = 38

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn