Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở một loài thực vật, bộ NST lưỡng bội là 2n = 20. Quá trình

Ở một loài thực vật, bộ NST lưỡng bội là 2n = 20. Quá trình

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài thực vật, bộ NST lưỡng bội là 2n = 20. Quá trình nguyên phân liên tiếp 4 lần từ tế bào sinh dục sơ khai đã cần môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương 285 NST. Tế bào sinh dục sơ khai có bộ NST như thế nào ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Giả sử tế bào sinh dục sơ khai trên có bộ NST là x

1 tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân 4 lần, tạo ra 24 = 16 tế bào con

Quá trình nguyên phân trên cần môi trường cung cấp số NST là : 16x – x  = 15x

Theo bài ra, có 15x = 285 → x = 19

 Vậy tế bào có bộ NST là 2n – 1

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn