Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở một loài thực vật, cặp nhiễm sắc thể số 1 chứa cặp gen Aa;

Ở một loài thực vật, cặp nhiễm sắc thể số 1 chứa cặp gen Aa;

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài thực vật, cặp nhiễm sắc thể số 1 chứa cặp gen Aa; cặp nhiễm sắc thể số 3 chứa cặp gen Bb. Nếu ở tất cả các tế bào phát sinh giao tử, cặp nhiễm sắc thể số 1 không phân li trong giảm phân II, cặp nhiễm sắc thể số 3 phân li bình thường thì cơ thể có kiểu gen AaBb giảm phân sẽ tạo ra các loại giao tử là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Cặp nhiễm sắc thể số 1 không phân li trong giảm phân II=> AA ; aa ; O

Cặp nhiễm sắc thể số 3 phân li bình thường trong giảm phân : B ; b

Vậy tổ hợp  ngẫu nhiên của các NST trong quá trình giảm  phân thì có thể tạo ra các giao tử có kiểu gen AAB, AAb, aaB, aab, B, b.

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn