Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở một loài thực vật, chiều cao cây do nhiều cặp gen không al

Ở một loài thực vật, chiều cao cây do nhiều cặp gen không al

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài thực vật, chiều cao cây do nhiều cặp gen không alen quy định theo kiểu tương tác bổ sung. Cứ có thêm 1 alen trội trong kiểu gen làm chiều cao tăng lên 2cm, cây thấp nhất có chiều cao 10 cm.

Cho P: AaBbDDEeMm x AaBbDdEeMm. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ cây ở F1 có chiều cao 22 cm là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ta có cây cao 22 cm có số alen là :

Đời con có kiểu hình là ----D-----

Cần thêm 5 alen trội trong 9 vị trí còn  trống

 

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn