Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở một loài thực vật, cho 2 cây thuần thủng đều có hoa màu tr

Ở một loài thực vật, cho 2 cây thuần thủng đều có hoa màu tr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài thực vật, cho 2 cây thuần thủng đều có hoa màu trắng lai với nhau, thu được F1 có 100% cây hoa màu đỏ. Cho F1 lai với cây có kiểu gen đồng hợp lặn , F2 phân li theo tỉ lệ 3 cây hoa màu trắng : 1 cây hoa màu đỏ. Màu sắc hoa di truyền theo quy luật nào?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Pt/c : trắng x trắng

F1 : 100% đỏ

F1 x cây đồng hợp lặn

Fa : 3 trắng : 1 đỏ

do Fa có 4 tổ hợp lai

ð F1 cho 4 tổ hợp giao tử

ð F1 : AaBb

ð Fa : 1AaBb : 1 Aabb : 1aaBB : 1aabb

Do F1 AaBb có kiểu hình đỏ

ð Vậy từ Fa có A-B- = đỏ

A-bb = aaB- = aabb = trắng

Vậy tính trạng do 2 gen tương tác bổ sung kiểu 9 : 7 qui định

Đáp án  D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn