Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở một lòai thực vật, cho cây F1</su

Ở một lòai thực vật, cho cây F1</su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

 Số tổ hợp giao tư là : 8 = 4 x 2 => Một bên chỏa 2 giao tử và một bên cho ra 4 giao tử

ð  Cây hoa đỏ  cho ra 4 giao tử có kiểu gen AaBb

ð  Cây  hoa vàng cho ra 2 giao tử

ð  Có trường hợp A và C , D giống  nhau , nhưng loại A và D vì hay bên bố mẹ cùng kiểu hình

ð  Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn