Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở một loài thực vật, cho cây thân cao, hoa đỏ dị hợp về tất

Ở một loài thực vật, cho cây thân cao, hoa đỏ dị hợp về tất

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài thực vật, cho cây thân cao, hoa đỏ dị hợp về tất cả các cặp gen giao phấn với nhau, đời con thu được F1 tỉ lệ là 9 cao, đỏ : 3 cao, trắng : 4 thấp, trắng. Biết tính trạng chiều cao cây do cặp gen Dd quy định; tính trạng màu hoa do sự tương tác giữa hai cặp alen Aa và Bb quy định, quá trình giảm phân không xảy ra đột biến và hoán vị gen. Có mấy phép lai sau đây không phù hợp với kết quả trên?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Cao : thấp = 12 : 3 = 3 :1 => D- cao >> d - thấp => Dd x Dd

Đỏ : trắng = 9 : 7 => 16 tổ hợp gen => P dị hợp hai cặp gen AaBb x AaBb

=> Tính trạng màu sắc hoa do hai gen không alen tương tác với nhau quy định

Quy ước A-B : Đỏ . A-bb = aaB- = aabb = trắng

Xét tỉ lệ phân li kiểu hình chung của hai tính trạng có (9 : 7 )(3:1) ≠ Tỉ lệ phân li kiểu hình ở đề bài => 3 gen nằm trên 2 NST khác nhau

Giả sử A liên kết với D thì ta có

A-B-D =  => A-D - =  :   =  =>  = 0.25 = 0.5 x0.5 ; ab > 0.25 => ab là giao tử liên kết

Kiểu gen của P là Bb x  Bb

Hoặc Aa x Aa

Vậy chỉ có phép  lai 1 phù hợp các phép lai khác không phù hợp

Đáp án C

 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn