Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở một loài thực vật, cho Pt/c: Quả tròn x Quả tròn  F1: 100%

Ở một loài thực vật, cho Pt/c: Quả tròn x Quả tròn  F1: 100%

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài thực vật, cho Pt/c: Quả tròn x Quả tròn  F1: 100% Quả dài. Cho F1 lai với 1 cây quả tròn cho ra đời con với tỉ lệ 3 dài, 4 tròn, 1 dẹt.  Cho F1 tự thụ phấn thu được F2. Cho quả dài F2 giao phấn tự do được F3. Trong số quả dài F3, tỉ lệ quả dài có kiểu gen dị hợp là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

8 tổ hợp = 4 x 2

Một bên tạo ra 4  giao tử , một bên cho ra 2 loại giao tử

F1 : Aa Bb , cây quả  tròn có kiểu gen Aabb hoặc aaBb

Quy ước : A-B – quả dài ; A-bb = aaB- : tròn ; aabb = dẹt

Aa Bb  x Aa Bb => 9 A-B - ; 3 A-bb ; 3 aaB- : 1 aabb

Ta có F2 dài có tỉ lệ kiểu gen : 1/9 AABB : 2 /9 Aa BB : 2/9 AABb : 4/9 AaBb

ð  AB = 4/9

ð  Ab = 2/9

ð  aB = 2/9

ð  ab= 1/9

Cây dài F2 giao phối sinh ra cây quả dài là : 4/9 + 4/9 x 5/9 + 2/9 x 2/9 x 2 = 36/81 +20/81 + 8/81 = 64/81

Cây dài F2 đồng hợp  là 16/81

Cây dài F3 dị hợp là : 64 /81 – 16/81 = 48/81

Tỉ lệ  cây dài có kiểu gen dị hợp trong số những cây dài là : ¾

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn