Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở một loài thực vật, gen A quy định hoa đỏ, gen B quy định q

Ở một loài thực vật, gen A quy định hoa đỏ, gen B quy định q

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài thực vật, gen A quy định hoa đỏ, gen B quy định quả tròn là trội hoàn toàn so với gen a quy định hoa trắng, gen b quy định quả dài nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể. Khi lai cây thuần chủng (P) hoa đỏ, quả tròn với cây hoa trắng, quả dài thu được F1, cho cây F1 tự thụ phấn thu được F2, kết quả tự thụ phấn F2 thu được F3. Theo lý thuyết, trong số các cây F3 thì tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ, quả tròn thu được là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Cây F1 có kiểu gen AaBb

Cây F1 tự thụ phấn thì F2 có tỉ lệ kiểu gen : 9A-B - : 3A-bb : 3aaB- : 1aabb

Đề thu được cây có kiểu hình hoa đỏ trò thì  bố mẹ có kiểu hình A-B –

Xét tỉ lệ kiểu hình :  AABB :  AaBb : AABb :  AaBB.

Ta có tỉ lệ

 +  +  +  = 

Đáp án B 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn