Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở một loài thực vật, gen A quy định hoa đỏ, hạt vàng; a quy

Ở một loài thực vật, gen A quy định hoa đỏ, hạt vàng; a quy

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài thực vật, gen A quy định hoa đỏ, hạt vàng; a quy định hoa trắng , hạt xanh.Tiến hành lai giữa cây hoa đỏ, hạt vàng thuần chủng với cây hoa trắng, hạt xanh thuần chủng, F1 thu được 100% hoa đỏ hạt vàng. Từ F2 trở đi các cây tự thụ phấn , theo lý thuyết kiểu hình trên mỗi cây F2 như thế nào?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ptc  : đỏ, vàng x trắng, xanh

F1 : 100% đỏ, vàng

A trội hoàn toàn với a

F1 : Aa

F2 : AA :Aa : aa

Nếu cây F2 có kiểu gen AA => 100% hoa đỏ , hạt vàng

Nếu cây F2  có kiểu gen Aa =>100  hoa đỏ, 75% hạt vàng : 25% hạt xanh

Nếu cây F2 có kiểu gen aa => 100% hoa trắng ,hạt xanh

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn