Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở một loài thực vật, gen quy định màu hoa có 2 alen: A quy đ

Ở một loài thực vật, gen quy định màu hoa có 2 alen: A quy đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài thực vật, gen quy định màu hoa có 2 alen: A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen đột biến a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát của một quần thể ngẫu phối có 100% số cây hoa đỏ. Ở F2, số cá thể mang gen đột biến a chiếm tỉ lệ là 36%. Lấy ngẫu nhiên 2 cây hoa đỏ, xác suất để thu được 2 cây thuần chủng là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

F2: cân bằng di truyền: AA = 1 – 0,36 = 0,64 => A =  = 0,8 => a = 0,2.

=> Aa = 0,32 => A-  = 0,96

Xác suất 2 cây AA trong 2 cây A- : =

Chọn A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn