Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

ở một loài thực vật giao phấn, gen A quy định thân cao, a th

ở một loài thực vật giao phấn, gen A quy định thân cao, a th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

ở một loài thực vật giao phấn, gen A quy định thân cao, a thân thấp; B hoa màu đỏ, b hoa màu trắng, D hạt trơn , d hạt nhăn. Các cặp gen nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Người ta tiến hành lai hai cơ thể bố mẹ đều dị hợp về 3 cặp gen. tỷ lệ các loại kiểu gen ở đời con là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Một phép lai của 2 kiểu gen dị hợp 1 cặp gen cho 3 loại kiểu gen: Aa x Aa => (1AA:2Aa:1aa) vậy cơ thể dị hợp 3 cặp gen cho tỷ lệ kiểu gen của đời con là 

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn