Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở một loài thực vật, hai cặp alen Aa và Bb qui định 2 cặp tí

Ở một loài thực vật, hai cặp alen Aa và Bb qui định 2 cặp tí

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài thực vật, hai cặp alen Aa và Bb qui định 2 cặp tính trạng tương phản, giá trị thích nghi của các alen đều như nhau. Khi cho các cây P t/c khác nhau giao phấn thu được F1. Cho F1 giao phấn, được F2. Nếu kiểu hình lặn (do kiểu gen aabb) ở Fchiếm 3,7% thì kết luận nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ta có : kiểu hình lặn chiếm 0.037 ≠0.0625( tỉ lệ kiểu hình lặn của phân lii độc lập )≠0.25( tỉ lệ kiêu rhinhf lặn của liên kết gen  => Liên kết không hoàn toàn

Nếu hoán vị ở hai bên

Ta có => ab ;à giao tử hoán vị => F1 có kiểu gen 

Nếu hoán vị một  bên thì

Bên hoán vị cho ab = 0.037 : 0.5 = 0.074 => Kiểu gen của F1  x ( mâu thuẫn vì F1 có kiểu gen giống nhau

Đáp án B 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn