Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở một loài thực vật, hai cặp gen Aa và Bb quy định 2 cặp tín

Ở một loài thực vật, hai cặp gen Aa và Bb quy định 2 cặp tín

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài thực vật, hai cặp gen Aa và Bb quy định 2 cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Khi cho các cây P thuần chủng khác nhau giao phấn với nhau thu được F1. Cho F1 x F1 thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình lặn về 2 tính trạng chiếm 4%. Quá trình phát sinh giao tử đực và cái diễn ra như nhau. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu ge thuần chủng trong số các kiểu hình trội về 2 tính trạng là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

F2 : aabb = 4%

=>  Tỉ lệ AABB = 4%

=> Tỉ lệ A-B- = 54%

=>  Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen thuần chủng trong số các kiểu hình trội về 2 tính trạng là:

=>  Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn