Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở một loài thực vật lưỡng bội có 5 nhóm gen liên kết, có 9 t

Ở một loài thực vật lưỡng bội có 5 nhóm gen liên kết, có 9 t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài thực vật lưỡng bội có 5 nhóm gen liên kết, có 9 thể đột biến số lượng NST được kí hiệu từ 1 đến 9. Bộ NST của mỗi thể đột biến như sau:

(1) Có 22 NST.    (2) Có 9 NST;   (3) Có 25 NST.    (4) Có 11 NST;   

(5) Có 12 NST.    (6) Có 35 NST;    (7) Có 15 NST.    (8) Có 18 NST;    (9) Có 21 NST.

Trong 9 thể đột biến nói trên, có bao nhiêu thể đột biến thuộc loại lệch bội về 1 NST?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Lòai thực vật lưỡng bội có 5 nhóm gen liên kết nên có 2n = 10 NST

Các thể đột biến lệch bội về 1 NST có thể là đột biến thể một nhiễm 2n – 1 = 9 NST hoặc thể đột biến ba nhiễm 2n + 1 = 11 NST;

Vậy có 2 thể (2) và (4) thỏa mãn

Nếu đột biến lệch bội về 1 cặp NST sẽ có thêm thể (5)

2n -2 = 8 ; 2n + 2 = 12

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn