Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở một loài thực vật, người ta tiến hành các phép lai sau: <

Ở một loài thực vật, người ta tiến hành các phép lai sau: <

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài thực vật, người ta tiến hành các phép lai sau:

(1) AaBbDd × AaBbDd.                           (2) AaBBDd × AaBBDd.

(3) AABBDd × AAbbDd.                           (4) AaBBDd × AaBbDD.

Các phép lai có thể tạo ra cây lai có kiểu gen dị hợp về cả ba cặp gen là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn