Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở một loài thực vật sinh sản bằng tự phối, gen A quy định kh

Ở một loài thực vật sinh sản bằng tự phối, gen A quy định kh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài thực vật sinh sản bằng tự phối, gen A quy định khả năng nảy mầm trên đất có kim loại nặng, alen a không có khả năng này nên hạt có kiểu gen aa bị chết khi đất có kim loại nặng. Tiến hành gieo 1000 hạt (gồm 100 hạt AA, 400 hạt Aa, 500 hạt aa) trên đất có kim loại nặng, các hạt sau khi nảy mầm đều sinh trưởng bình thường và các cây đều ra hoa, kết hạt tạo nên thế hệ F1, F1 nảy mầm và sinh trưởng, sau đó ra hoa kết hạt tạo thế hệ F2. Lấy một hạt ở đời F2, xác suất để hạt này nẩy mầm được trên đất có kim loại nặng là

 

 

 

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Hạt P: 0,1AA + 0,4Aa + 0,5aa = 1.

- Cây P: 0,2AA + 0,8Aa = 1.

- Hạt F1: 0,4AA + 0,4Aa + 0,2aa = 1.

- Cây F1: 0,5AA + 0,5Aa = 1.

- Hạt F2: 0,625AA + 0,25Aa + 0,125aa = 1.

→ Lấy một hạt F2, xác suất được hạt A- = 0,875 (87,5%).

=> Đáp án C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn