Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở một loài thực vật, xét cặp gen Bb nằm trên nhiễm sắc thể t

Ở một loài thực vật, xét cặp gen Bb nằm trên nhiễm sắc thể t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài thực vật, xét cặp gen Bb nằm trên nhiễm sắc thể thường, mỗi alen đều có 1200 nuclêôtit. Alen B có 301 nuclêôtit loại ađênin, alen b có số lượng 4 loại nuclêôtit bằng nhau. Cho hai cây đều có kiểu gen Bb giao phấn với nhau, trong số các hợp tử thu được, có một loại hợp tử chứa tổng số nuclêôtit loại guanin của các alen nói trên bằng 1199. Kiểu gen của loại hợp tử này là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

B có : A = T = 301 , G = X = 299

b có :  A = T = G = X = 300

Hợp tử có G = 1199 = 299 + 300 . 3

=> Bbbb

Đáp án : C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn