Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở một loài thực vật , xét hai cặp gen trên hai cặp NST tương

Ở một loài thực vật , xét hai cặp gen trên hai cặp NST tương

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài thực vật , xét hai cặp gen trên hai cặp NST tương đồng tác động quy định tính trạng màu quả . Trong đó B : quả đỏ , b quả vàng ; A át sự biểu hiện của B ; a không át . Xác định tỉ lệ kiểu hình phân li ở F1 trong phép lai AaBb x Aa bb .


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Quy ước : A-B- = A- bb = aabb = vàng ; aaB- đỏ 

Ta có phép lai : 

AaBb x Aa bb = (Aa x Aa )(Bb x bb) = (3 A- : 1 aa) ( 1 Bb : 1 bb) = 3 A- Bb : 3 A- bb : 1 aaBb : 1 aabb 

=> 1 đỏ : 7 vàng 

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn