Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở một loài thực vật, xét một gen có hai alen, alen A quy địn

Ở một loài thực vật, xét một gen có hai alen, alen A quy địn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài thực vật, xét một gen có hai alen, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát (P) của một quần thể thuộc loài này có tỉ lệ kiểu hình 9 hoa đỏ: 1 hoa trắng. Sau 3 thế hệ tự thụ phấn, ở F3 cây có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ 7,5%. Theo lí thuyết, cấu trúc di truyền của quần thể này ở thế hệ P là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

P : 0,9A- : 0,1aa

Tự thụ 3 thế hệ

F3 : Aa = 7,5%

=>  ở P có Aa = 7,5% x 23 = 60%

=>  Ở P có AA = 0,9 – 0,6 = 0,3

Vậy cấu trúc P là : 0,3AA : 0,6Aa : 0,1aa

đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn