Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở một loài xét một gen có 2alen quy định tính trạng màu mắt,

Ở một loài xét một gen có 2alen quy định tính trạng màu mắt,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài xét một gen có 2alen quy định tính trạng màu mắt, người ta thấy xuất hiện 7 kiểu gen khác nhau giữa các cá thể trong loài, điều này chứng tỏ:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

7 =

Tính trạng nằm trên NST giới tính X có alen tương ứng trên Y

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn