Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở một quần thể người, bệnh A do một trong hai alen của một g

Ở một quần thể người, bệnh A do một trong hai alen của một g

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một quần thể người, bệnh A do một trong hai alen của một gen quy định. Một cặp vợchồng: Thi bị bệnh A còn Thúy không bị bệnh A, sinh được con gái là Ly không bị bệnh A. Ly kếthôn với Dũng, Dũng không bị bệnh A và đến từ một quần thể khác đang ở trạng thái cân bằng ditruyền có tần số alen gây bệnh A là 1/10, sinh được con gái là Hoa không bị bệnh A. Một cặp vợchồng khác là Trung và Thanh đều không bị bệnh A, sinh được con gái là Thảo bị bệnh A và con trailà Tú không bị bệnh A. Tú và Hoa kết hôn với nhau, sinh con gái đầu lòng là Huệ không bị bệnhA. Biết rằng không xảy ra đột biến mới ở tất cả những người trong các gia đình. Dựa vào cácthông tin trên, hãy cho biết, trong các dự đoán sau, có bao nhiêu dự đoán đúng?

(1) Có thể có tối đa 4 người trong phả hệ trên có kiểu gen đồng hợp trội về tính trạng bệnh A.

(2) Có thể biết chính xác kiểu gen của 5 người trong các gia đình trên.

(3) Xác suất để Huệ mang alen gây bệnh A là 53/115.

(4) Xác suất để Dũng mang alen gây bệnh A là 5/11.

(5) Xác suất sinh con thứ hai là không bị bệnh A của Tú và Hoa là 115/126.

(6) Xác suất sinh con thứ ba là bị bệnh A của Tú và Hoa là 11/126.              

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- ♂ Trung không bệnh A x ♀ Thanh không bệnh A → con ♀ Thảo bệnh A → tính trạng bệnh do gen lặn nằm trên NST thường quy định.

- Quy ước: A – không bị bệnh A; a – bị bệnh A.

(1) sai, có thể có tối đa 5 người có kiểu gen đồng hợp trội về tính trạng bệnh A là Thúy, Dũng, Hoa, Tú, Huệ.

(2) đúng, có 5 người biết chính xác kiểu gen về tính trạng bệnh A là Thi, Ly, Trung, Thanh, Thảo.

(3) đúng, xác suất Huệ mang alen gây bệnh A là 53/115.

(4) sai, xác suất Dũng mang alen gây bệnh A là 2/11.

(5) và (6) đúng: ♀Hoa: 10/21AA:11/21Aa    x   ♂ Tú: 1/3AA:2/3Aa

→ Các con có thể được sinh ra: 62/126AA: 53/126Aa:11/126aa.

→ XS sinh con thứ 2 không bị bệnh A của Tú và Hoa = 115/126.

→ XS sinh con thứ 3 bị bệnh A của Tú và Hoa = 11/126.

=> Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn